Przejdź do treści

Wpis bloga

Nawiewy powinny być instalowane w czystych pomieszczeniach tzn. salon, sypiania, a wywiewy w tzw. brudnych, czyli łazienka lub kuchnia.

21 września 2021 | Brak komentarzy

Rekuperacja gdzie nawiew


Zaletą rekuperacji jest oszczędność energii, a co za tym idzie oszczędności na eksploatacji systemu wentylacyjnego. Czasem, gdy istnieje ograniczenie możliwej ilości zużywanej energii i nie można zainstalować wydajnego systemu grzewczego, dobrym rozwiązaniem problemu jest zastosowanie rekuperatora.

Co to jest odzysk ciepła? 

Odzysk ciepła czyli rekuperacja to proces wymiany ciepła, w którym ciepło jest odbierane z powietrza wywiewanego i przekazywane do świeżego powietrza wylotowego. Rekuperacja następuje za pomocą central wentylacyjnych i klimatyzatorów centralnych z rekuperacyjnym wymiennikiem ciepła. Proces odbywa się w rekuperacyjnym wymienniku ciepła w taki sposób, że powietrze wywiewane i świeże są od siebie całkowicie odseparowane, tak, aby się nie mieszały.

Kanał nawiewny i wywiewny – położenie

Rekuperacja gdzie nawiew powinien być zainstalowany? Najlepszym rozwiązaniem jest zainstalowanie nawiewu w górnej części pomieszczenia. Podobnie, jeśli chodzi o wywiew, zawsze powinien znajdować się w takich miejscach jak sufit lub ściana. Dlaczego? Takie położenie nawiewu i wywiewu zapewnia właściwą cyrkulację powietrza w pomieszczeniu.

O czym trzeba pamiętać? Nawiewy powinny być instalowane w czystych pomieszczeniach tzn. salon, sypiania, a wywiewy w tzw. brudnych, czyli łazienka lub kuchnia. Ważne! Nie należy podłączać elementu wywiewnego w pobliżu nawiewów, ponieważ musi być zagwarantowany prawidłowy przepływ powietrza od pomieszczeń czystych do pomieszczeń brudnych. Zapobiega to chociażby rozchodzeniu się po domu niemiłych zapachów i umożliwia ich sprawne usunięcie. Inna rzecz, jeżeli w jednym pomieszczeniu będzie zarówno kanał nawiewny i wywiewny, to nawiew musi być montowany w dolnych częściach pomieszczenia a wywiew w górnych. Jednak to rozwiązanie stosuje się rzadko.

Rekuperacja, jako klimatyzacja

W pomieszczeniach chłodzonych rekuperacyjne wymienniki ciepła mogą być również stosowane w sposób odwrotny, czyli do odzysku chłodu. W takim przypadku chłód z powietrza wywiewanego jest przekazywany do powietrza nawiewanego. Ważną cechą rekuperatorów jest współczynnik sprawności rekuperacji. Współczynnik efektywności odzysku ciepła wyraża stosunek maksymalnego możliwego odzyskanego ciepła do ciepła faktycznie odzyskanego. Teoretycznie sprawność może wahać się od 30 do 90%.

Budowa i zasada działania wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła 

Aby zapewnić stałą wymianę powietrza w pomieszczeniu, oczyszczając dopływające powietrze z kurzu i podgrzewając temperaturę w prywatnym domu lub mieszkaniu, konieczne jest zainstalowanie wymuszonej wentylacji. Wentylacja nawiewno-wywiewna z rekuperacją dostarcza już oczyszczone powietrze. Oszczędność energii cieplnej przy mocy znamionowej wynosi około 6 kW. Rekuperator to urządzenie, które oddaje ciepło do domu. Należy do kategorii struktur lotnych, wymaga podłączenia do źródła prądu.

Projekt uwzględnia:

 • Liczba pokoi w domu
 • Oczekiwana liczba osób
 • Przeznaczenie pomieszczenia.

Obliczenie sieci kanałów powietrznych wokół domu opiera się na stracie ciśnienia w systemie wentylacyjnym. W budynku z zainstalowaną wentylacją wymuszoną nawiewno-wywiewną przepływ powietrza pochodzi z ulicy. Po przejściu przez agregat skraplający powietrze jest oczyszczane z kurzu, nagrzewa się do wymaganej temperatury i dostaje się do pomieszczenia. Zaletą systemu jest to, że oczyszczone i ogrzane powietrze dostarczane jest do domu w wymaganej objętości.

Proces działa przez całą dobę:

 • Powietrze z ulicy dostaje się do centrali wentylacyjnej przez kanał wentylacyjny przez tłumik
 • W agregacie powietrze jest oczyszczane z kurzu, nagrzewa się i jest doprowadzane poprzez tłumik przez kanał wentylacyjny do pomieszczenia
 • Powietrze wywiewane z łazienek i pomieszczeń gospodarczych wraca z powrotem do centrali wentylacyjnej i oddaje swoje ciepło do powietrza nawiewanego, które pochodzi z ulicy
 • Przechodząc przez centralę wentylacyjną, już schłodzone i wywiewane powietrze wychodzi na ulicę.

Za pomocą wbudowanego panelu sterowania można skonfigurować:

 • Temperatura powietrza wlotowego
 • Wymagana prędkość wentylatora do wymiany powietrza

Jeśli konieczne jest, aby wymiana powietrza była mniejsza w nocy lub w określone dni tygodnia, dokonuje się odpowiednich ustawień. Na przykład:

 • Temperatura powietrza wchodzącego do jednostki zasilającej wynosi -9 ° C;
 • Temperatura powietrza dostarczanego do pomieszczenia wynosi + 15 ° C;
 • Temperatura powietrza wywiewanego opuszczającego urządzenie wynosi -3 °C.

W tym trybie nagrzewnica powietrza wewnątrz kolumny zasilającej jest wyłączona – energia elektryczna nie jest marnowana na ogrzewanie powietrza. Dzięki temu uzyskuje się oszczędności energii cieplnej. 

Wskazówki dotyczące instalacji wentylacji z odzyskiem ciepła 

Jak zainstalować wentylację nawiewno-wywiewną z rekuperacją? Należy wybrać najbardziej odpowiednią lokalizację do instalacji. Jeśli jest to prywatny dom, najlepiej wybrać do instalacji pomieszczeni niemieszkalne.To piwnica, strych, pomieszczenie gospodarcze. Kotłownia jest generalnie najbardziej idealną opcją wentylacji nawiewno-wywiewnej.

Upewnić się, że centrala wentylacyjna z rekuperacją nie jest sprzeczna z wymaganiami określonymi w dokumentacji technicznej. Najlepiej, aby instalacja wentylacyjna rekuperacji powietrza znajdowała się w pomieszczeniach z ogrzewaniem. Wentylację z rekuperacją powietrza można prowadzić w pomieszczeniach, w których nie ma ogrzewania. Elementy te muszą być dokładnie zaizolowane. Konieczne jest zaizolowanie zewnętrznych kanałów wentylacyjnych z rekuperacją powietrza, takich jak te w ścianach zewnętrznych. Wskazane jest rozmieszczenie urządzeń wentylacyjnych z odzyskiem powietrza w taki sposób, aby znajdowały się jak najdalej od pomieszczeń mieszkalnych, aby nie przeszkadzał hałas ich pracy.

0 0 votes
Article Rating

Komentarze

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments